Cơ hội giao lưu và thử xe tại TP.Đà Nẵng

Dành riêng cho anh em bikers tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung!

Trong chuyến thăm Đà Nẵng của đoàn bikers Ducati Saigon và Ducati Hanoi chiến dịch Mùa Hè Rực Đỏ từ ngày 23-27/8/2017, chúng tôi sẽ có chương trình giao lưu với anh em bikers Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Anh em bikers vui lòng theo dõi thông tin chi tiết tại Facebook của DucatiVietNam

News