Travel Experience

Cơ hội giao lưu và thử xe tại TP.Đà Nẵng

Dành riêng cho anh em bikers tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung! Trong chuyến thăm Đà Nẵng của đoàn bikers Ducati Saigon và Ducati Hanoi chiến dịch Mùa Hè Rực Đỏ từ ngày 23-27/8/2017, chúng tôi sẽ có chương trình giao lưu với anh em bikers Đà Nẵng và khu vực miền Trung. […]

Red Summer Campaign Tour Danang

Ducati Vietnam would like to announce the next tour in August 2017 as follows: #RedSummerCampaign will be continued by a tour to Danang City from 23/7-27/7/2017. Tour from Saigon will be 4 nights-5 days and 3 nights – 4 days from Hanoi. – Saigon: 23-27/8/2017 – Hanoi: 24-27/8/2017 Please follow our #DucatiSaigon and #DucatiHanoi to get […]

News