Ducati Riding Experience – DRE

DRE at Hanoi (July 2nd , 2017)

DRE – Ducati Riding Experience  Là khoá hướng dẫn lái xe an toàn của Ducati được tổ chức thường xuyên tại các nước trên thế giới .  Tại buổi học tại Việt Nam , các học viên sẽ được hướng dẫn những kĩ năng lái xe cơ bản đến nâng cao dưới sự hướng dẫn […]

Ducati Riding Experience – DRE

100% Ducati Experience Improve your riding skills, at any level. At DRE you can really go forward: a unique experience full of fun and excitement, riding the latest Ducati bikes, on great locations and with a unique team of instructors. Riding a bike is an amazing experience that requires expertise, skills and safety. Since 2003 […]

News